„Raganu rotas” – bronzas, misiņa un sudraba rotas etnogrāfiskā un senatnīgā stilā

Izstādē būs iespēja apskatīt un iegādāties latviešu mākslinieku darinātas bronzas rotas ar fantastikas tēliem, latvju zīmēm, etniskiem pagānisma simboliem, dzintariem un raganām.

Vairāk:
facebook.com/RaganuRotas