Izmanto dizaina domāšanu savā ikdienā ar “Design Elevator”


Vai vēlies kļūt par dizaineri? Katram, kurš vēlas kļūt par dizaineri, ir jāsāk ar dizaina attieksmi un vēlmi radīt. Dizaina domāšanas metode palīdz attīstīt šīs prasmes, sniedz atbalstu uzsākot jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī problēmu risināšanu, koncentrējoties uz lietotāja vajadzībām.

“Design Elevator” ir uzņēmums, kurš vada apmācības un sniedz konsultācijas par dizainu kā stratēģisku rīku. Uzņēmumā strādā dizaineri ar starptautisku izglītību un pieredzi, kas kopā ar klientiem izstrādā jaunus un uzlabo esošos produktus un pakalpojumus, šajos procesos izmantojot dizaina domāšanas metodes, tādējādi veicinot inovācijas, procesu efektivitāti un padziļinātu izpratni par lietotāju vajadzībām.

Uzņēmuma mērķis ir veicināt dizaina domāšanas (design thinking) un uz lietotāju vērsta dizaina (user-centred design) pielietojumu. Lai šo procesu padarītu efektīvāku, ir izstrādāts dizaina domāšanas metožu kopums, kas radīts, apkopojot efektīvākās, praksē pārbaudītas metodes.

“Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” ir 56 kāršu komplekts, kas paredzēts individuāļiem un organizācijām, kuri vēlas izmantot dizaina domāšanu savā ikdienā. Tas vienkāršā, saprotamā, soli-pa-solim veidā ar uzdevumu un ilustrāciju palīdzību palīdz pielietot dizaina domāšanas metodi dažādu uzdevumu risināšanai. Šīs kārtis vienkāršā un atraktīvā veidā “palaiž” dizaina domāšanu ārpus dizaineru aprindām un dod iespēju to izmantot visu jomu un nozaru speciālistiem, tādējādi padarot dizaina domāšanu plaši pieejamu.

Komplektu par lietderīgu atzinuši un izmanto kā uzņēmumu vadītāji, tā pedagogi, sociālie aktīvisti un inovāciju jomā strādājošie, jo saskata tā plašo pielietojumu visdažādāko izaicinājumu risināšanā.

Seko “Design Elevator”:
instagram.com/designelevator
facebook.com/delevator636501222_9413.jpg
728481405_9413.jpg
1797600151_9413.jpg